Pretensioonide esitamise kord

Tootja või müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada Inseneri Auto OÜ-le pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist takistavate asjaolude kohta, mis on tingitud kaubal esinevatest puudustest.

Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pretensioon tootel esinevate puuduste kohta tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult detailselt kirjalikul kujul posti teel või aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui tõestatakse, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.

Inseneri Auto OÜ on kohustatud tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient.

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud toodetega (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi ) tekkinud kulud katab ostja (kehtib vaid juhul, kui toote tarbijale üleandmisest on möödunud 6 kuud) .
Eeltoodud juhul on Inseneri Auto OÜ-l õigus esitada kliendile arve teostatud tööde kohta hinnaga 20 EUR/h + km, millele võivad lisanduda muud kulud (transport, sõltumatu ekspertiis, jne)

Seadme parandamise puhul garantiiajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra.

Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingutest tulenevaid õigusi.

Küsimuste korral palume võtta ühendust e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top