Eeskirjad

Liiklusseadus 2011

Mõisted
• pukseerimine on mootorsõidukiga teise mootorsõiduki või autorongi järelvedamine.
• pukseeritav seade on mootorsõiduki haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, konstruktsioon, ehitis või muu seadis, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maapinnale toetub (nt korvtõstuk, kompressor).
Sõitjate- ja veose vedu, pukseerimine ning pukseeritava seadme vedu
• Autorongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.
• Mootorsõidukit võib pukseerida haagiseta mootorsõidukiga. Pukseerida ei tohi kaherattalise sõidukiga ega kaherattalist sõidukit.
• Pukseeritava sõiduki roolis tohib olla vaid selle kategooria sõiduki juhtimisõigusega juht.
• Painduv ühenduslüli peab jätma sõidukite vahemaaks viis kuni kaheksa meetrit ja selle keskosa peab olema selgesti nähtavalt tähistatud. Jäik ühenduslüli ei tohi olla pikem kui viis meetrit. Keti kasutamine pukseerimiseks on keelatud.
• Pukseeritava seadme veol ei tohi suurim sõidukiirus ületada 25 kilomeetrit tunnis.
• Pukseeritava seadme veol peab pukseeritav seade olema varustatud piduritulede, tagumiste suuna- ja ääretulede laternate, haagise tagumiste punaste võrdkülgsete kolmnurksete helkurite ning aeglase sõiduki ja kiiruspiirangu tunnusmärkidega. Haakeseadeldis peab vastama kehtestatud tehnonõuetele (olema sertifitseeritud). Ülejäänud tehniliste nõuete osas (nt rehvid, kere, veermik) peab pukseeritav seade vastama valmistaja poolt ettenähtule.
• Pukseeritava seadme koormaplatvormil või muul osal ei tohi olla ühtki inimest. Korraga ei tohi vedada rohkem kui ühte pukseeritavat seadet ning pukseeritava seadme mass ei tohi ületada majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses (§73 lg 11) kehtestatud nõudeid.

Kasulike viiteid:
http://www.liiklus.ee/ee-Liiklus-catalog-viewObject-5-6093-56-0
http://www.epl.ee/news/eesti/auto-pukseerimise-kois-tuleb-valja-vahetada.d?id=51286490

Go to top